کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :

The Boys Deeaygo
(2019)
The Next Step LaTroy
(2018)
Wayne Gill
(2019)
American Gods Cowboy #3
(2019)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | خودش
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (7)
2019 The Boys The Boys ( سریال )
در نقش Deeaygo

2019 American Gods American Gods ( سریال )
در نقش Cowboy #3

2019 Wayne Wayne ( سریال )
در نقش Gill

2018 Supreme Gentlemen Supreme Gentlemen ( فیلم کوتاه )
در نقش Damien

2018 Frankie Drake Mysteries Frankie Drake Mysteries ( سریال )
در نقش Gerald

2018 The Next Step The Next Step ( سریال )
در نقش LaTroy

2018 In Contempt In Contempt ( سریال )
در نقش Kelvin

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)