مشهور در فیلم های :

()
Dear White People Christina
(2018)
()
(2018)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (8)
2016 Josh Josh's Lovers ( فیلم )
در نقش Allisa

2019 Galecki & Sons Galecki & Sons ( فیلم کوتاه )
در نقش Sheliah

2018 Grow The F*ck Up Grow The F*ck Up ( سریال )
در نقش Kyle

2018 Dead Envy Dead Envy ( فیلم )
در نقش Cecily Tangiers

2018 The Mountain The Mountain ( فیلم کوتاه )
در نقش Evan

2018 Class Assignment Class Assignment ( فیلم کوتاه )
در نقش Lena

2018 Dear White People Dear White People ( سریال )
در نقش Christina

2017 Trapped Trapped ( فیلم کوتاه )
در نقش Young Woman

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (8)