کاندید 4 جایزه
مشهور در فیلم های :

Short Term 12 Jessica
(2013)
Brooklyn Nine-Nine Rosa Diaz
(2020)
The Lego Movie 2: The Second Part General Mayhem / Sweet Mayhem
(2019)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2017 The Light of the Moon The Light of the Moon ( فیلم )
 

2016 Closure Closure ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (26)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (18)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (26)