برنده 1 جایزه ، کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :

(2020)
Mindhunter Cody Miller
(2017)
Mr. Robot Man
(2015)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2016 Starring Austin Pendleton Starring Austin Pendleton ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (31)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)